Helvetets bäst bevarade hemlighet del 2

På liknande sätt, i Lukas 18:18, kom en man i hög ställning till Jesus. Ha sa. ?Hur kan jag få evigt liv?? Jag menar, hur skulle de flesta av oss reagera om någon kom fram och sa: ?Hur kan jag få evigt liv?? Vi skulle säga: ?Öh...be den här bönen innan du ändrar dig.? Men vad gjorde Jesus med denne som eventuellt ville omvända sig? Han visade honom på lagen. Han gav honom fem horisontella budord, budord som har att göra med hans medmänniskor. Och när han sa: ?Allt detta har jag hållit sedan jag var ung,? sa Jesus: ?Ett fattas dig ännu.? Och han använde sig av andemeningen i det första av de tio budorden: ?Jag är HERREN, din Gud...Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig? (2 Mos. 20:2-3). Han visade denna man att hans gud var hans pengar, och ?Ni kan inte tjäna både Gud och mammon? (Matt. 6:24). Lagen till de stolta.

Sedan ser vi att nåd ges till de ödmjuka i Nikodemus fall (Joh. 3). Nikodemus var en ledare för judarna. Han var en lärare i Israel. Därför var han grundligt hemmastadd i Guds lag. Han var ödmjuk i hjärtat, eftersom han kom till Jesus och erkände Guds Sons gudom. En ledare i Israel? ?Vi vet att det är från Gud du har kommit, för ingen kan göra dessa tecken som du gör, om inte Gud är med honom.? Jesus gav därför denne uppriktige sanningssökare, som hade ett ödmjukt hjärta och insikt om synden genom lagen, de goda nyheterna om att böterna var betalda och ?Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son.? Och det var inte dårskap för Nikodemus utan ?Guds kraft till frälsning.?

Samma sak var det med Natanael (Joh. 1:43-51). Natanael var en israelit som i sanning var förankrad i lagen, inte bara i ord, i vilken inget svek fanns, det fanns ingen falskhet i hans hjärta. Uppenbarligen var lagen en övervakare för att föra denne gudfruktige jude till Kristus.

Samma sak var det med judarna på pingstdagen (Apg. 2). De var uppriktiga judar, gudfruktiga judar, som alltså ständigt levde med Guds lag. Matthew Henry, bibelkommentatorn, sa att orsaken till att de var samlade på pingstdagen var att högtidlighålla att Guds lag blev given på berget Sinai. När Petrus trädde fram för att predika till dessa gudfruktiga judar, predikade han inte vredesdom. Nej, lagen åstadkommer vrede, de kände till detta. Han predikade inte rättfärdighet eller dom. Nej, nej. Han bara berättade de goda nyheterna för dem, att böterna hade blivit betalda, och det högg till i hjärtat på dem och de ropade: ?Bröder, vad skall vi göra?? Lagen var en övervakare för att föra dem till Kristus, så att de skulle kunna bli rättfärdiggjorda genom tro i hans blod. Och psalmförfattaren uttryckte det så här: ?Genom Guds ord fick jag erfara min synd till sist; då darrade jag vid lagen som jag föraktat, tills min skuldmedvetna själ bönfallande vände sig till Golgata.?

1 Timoteus 1:8 lyder: ?Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt.? Guds lag är god, om man brukar den rätt. OK, vilka är den till för? Vi får veta det i följande vers: ?Den är inte till för rättfärdiga utan för syndare .? Den räknar t.o.m. upp syndarna: de som utövar otukt och homosexualitet. Om du vill föra en homosexuell till Kristus, ska du inte argumentera med honom om hans perversitet. Han har redan tagit på sig boxhandskarna och bara väntar på dig. Nej, nej. Ge honom de tio budorden. Lagen skapades för homosexuella. Visa honom att han är fördömd, hans perversion oaktat.

Om du vill föra en jude till Kristus, betona lagen för honom. Låt den bereda hans hjärta för nåden som det skedde på pingstdagen. Om du vill föra en muslim till Kristus, ge honom Mose lag. De godtar Mose som en profet. Ge dem Mose lag och ta ifrån dem deras självrättfärdighet och för dem till foten av det blodbestänkta korset. Jag hörde om en muslim som läste vår bok Hell?s Best Kept Secret, och Gud frälste honom grundligt genom att han läste boken. Varför? Därför att Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen.

Tänk på kvinnan som begick äktenskapsbrott (Joh. 8:1-11). Överträdelse av det sjunde budet. Lagen krävde hennes blod (3 Mos. 20:10). Hon hade ingen annan utväg än att kasta sig ner för Guds Son för att få nåd, och det är syftet med Guds lag.

Paulus talade om att vara bevakad av av lagen (Gal. 3:23). Den fördömer. Du säger: ?Du kan inte fördöma syndare.? Syskon, de är redan fördömda. Joh. 3:18: ?Den som inte tror är redan dömd.? Allt som lagen gör är att visa honom hur han är i sitt verkliga tillstånd.

Du som städar hemma känner säkert igen detta. Ditt bord behöver dammas i ditt vardagsrum. Du dammar av det så det blir rent, allt dammet är borta. Sedan drar du bort gardinerna och släpper in solljuset en tidig morgon. Vad ser du på bordet? Damm. Vad ser du i luften? Damm. Var det ljuset som skapade dammet? Nej, ljuset bara uppdagade dammet. Och när du och jag drar bort förhänget i det allra heligaste och låter ljuset av Guds lag skina in över syndarens hjärta, är allt det som sker att han ser sig själv som han verkligen är. ?Ty budet är en lykta och undervisningen (lagen) är ett ljus? (Ordspr. 6:23). Det är därför som Paulus sa: ?Genom lagen ges insikt om synd? (Rom. 3:20). Det är därför som han sa: ?Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig? (Rom. 7:13). Med andra ord visade lagen honom synden i dess sanna ljus.

Nu brukar jag vid det här skedet i undervisningen gå igenom de tio budorden ett för ett, men det som jag ska göra, är dela med er hur jag vittnar personligen, eftersom jag tror att det är mer till hjälp.

Nu är det så att jag tror starkt på att följa Jesus i hans fotspår. Aldrig någonsin skulle jag gå fram till någon och säga: ?Jesus älskar dig.? Det är fullständigt obibliskt. Det finns inget exempel på det i Skriften. Inte heller skulle jag gå fram till någon och säga: ?Jag skulle vilja tala med dig om Jesus Kristus.? Varför? Därför att om jag ville väcka upp dig ur en djup sömn, skulle jag inte använda en strålkastare i dina ögon. Det kommer att förarga dig. Jag skulle sätta på ljusdimmern mycket diskret. Först det naturliga, sedan det andliga. Varför? Därför att ?en oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt? (1 Kor. 2:14).

Exemplet för personligt vittnande i Skriften får vi i Johannes 4. Ni kan se hur Jesus gick tillväga med kvinnan vid brunnen. Han började i den naturliga sfären, gick över till den andliga, framkallade överbevisning genom att använda det sjunde budet, och sedan uppenbarade han sig själv som Messias. Så när jag möter någon talar jag om vädret, jag talar om sport, låt dem få förnimma lite själslig sundhet. Lär känna dem och kanske skämta hit och dit och gå sedan medvetet över från det naturliga till det andliga. Det sättet som jag gör det på, är att använda evangeliska traktater. Vi har ungefär 24, 25 olika traktater, vi är ett ministry för Kristi kropp. Vi har tryckt miljoner och åter miljoner traktater och våra traktater är ovanliga. Om ni får tag på dem, ska ni ha en massa med er, för folk jagar er och ber om mer. Detta är vår traktat som är en synvilla. Vad är det som ser större ut, om ni kan se? Ser det rosa större ut? Kan ni se detta? De har samma storlek, det är en synvilla. Jag säger: ?Det är i själva verket en evangelisk traktat. Upplysningar finns på baksidan...hur man blir frälst, faktiskt.? Jag säger: ?Du kan behålla den.? Han säger: ?Tack så mycket! Schysst...!?

?Jag har en till gåva till till dig.? Ur fickan tar jag en tryckt encentare med de tio budorden på den. Vi har en maskin som fixar detta. Vi köper encentarna nya från banken, snygga encentare som ser ut som guld och vi matar in dem i den här maskinen och den trycker dem, eller din tumnagel om du vill hålla den kvar. Men den trycker dem med de tio budorden. Det är lagligt att göra detta, det anses vara konst. Det är inte att fördärva en encentare. Så jag säger: ?Här får du en gåva.? Han säger: ?Vad är det?? Jag säger: ?Det är en encentare med de tio budorden på den. Jag fixade det med mina tänder. Jag gör ina med min hörntand, men ena är rejält svåra.?

Jag skickar ut en trevare för att se om han är öppen för andliga ting. Om han säger negativt: ?Tio budorden? Tack så mycket,? är han inte öppen. Men den vanliga reaktionen är: ?Tio budorden...tack! Jag uppskattar det.? Jag säger: ?Tror du att du har hållit de tio budorden?? Han säger: ?Öh, ja...ganska väl.? Jag säger: ?Låt oss gå igenom dem. Har du någonsin ljugit?? Han säger: ?Öh, ja...ja några gånger.? Jag säger: ?Vad är du då?? Han säger: ?En syndare.? Jag säger: ?Nej, nej. Specifikt , vad är du då?? Han säger: ?Du, jag är ingen lögnare.? Jag säger: ?Hur många gånger måste du då ljuga för att vara en lögnare? Tio och en klocka ringer och ?ppppbbbbtttt? tvärsöver din panna? Är det inte sant att om du ljuger en gång, så är du en lögnare?? Han säger: ?Jaa...jag antar att du har rätt.? Jag säger: ?Har du stulit något någon gång?? Han säger: ?Nej.? Jag säger: ?Kom igen nu, du har precis erkänt för mig att du är en lögnare.? Jag säger: ?Har du stulit något någon gång, en liten grej?? och han säger: ?Ja.? Jag säger: ?Vad är du då?? Han säger: ?En tjuv.? Jag säger: ?Jesus sa: ?Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta? (Matt. 5:28). Har du gjort det någon gång?? Han säger: ?Ja, många gånger.? ?Då har du själv erkänt att du ljuger, stjäl och har begått äktenskapsbrott i ditt hjärta, och du måste stå inför Gud på domens dag, och vi har bara sett på tre av de tio budorden. Det finns sju till med sina kanoner riktade mot dig. Har du missbrukat Guds namn?? ?Ja...jag har försökt sluta.? ?Vet du vad du gör? Istället för att använda ett ord på fyra bokstäver som börjar på ?s? för att uttrycka förtrytelse, använder du Guds namn istället. Det kallas hädelse, och bibeln säger att ?för varje onyttigt ord som människor talar, skall de stå till svars på domens dag? (Matt. 12:36). ?HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn? (2 Mos. 20:7). Bibeln säger att om du hatar någon, är du en mördare (1 Joh. 3:15).?

Det underbara med Guds lag är att Gud har skrivit den i våra hjärtan. Romarbrevet 2, vers 15: ?...det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten...? Samvete betyder ?med insikt?. Con betyder ?med,? vetande är ?insikt.? Samvete . Så när en människa ljuger, har lustar, bedriver otukt, hädar, begår äktenskapsbrott, är hon medveten om att det är fel. Gud har gett ljus åt alla människor. Den helige Ande överbevisar dem om synd, rättfärdighet och dom (Joh. 16:8). Synd vilket är brott mot lagen (1 Joh. 3:4), rättfärdighet som kommer av lagen (Rom. 10:5; Fil. 3:9), dom som kommer av lagen. Hennes samvete anklagar henne - lagen är skriven i hennes hjärta (Rom. 2:15) - och lagen fördömer henne.

Så jag säger: ?Så om Gud dömer dig enligt denna norm på domens dag, kommer du då att vara oskyldig eller skyldig? Han säger: ?Skyldig.? Jag säger: ?OK., tror du att du kommer till himlen eller helvetet?? Det vanliga svaret är ?himlen.? En följd av dagens evangelium. Jag säger: ?Varför anser du det? Är det för att du tror att Gud är god och att han överser med dina synder?? Han säger: ?Ja, så är det. Han överser med mina synder.? ?Ja, OK., försök med det i en domstol. Du har våldtagit, mördat, langat droger - mycket allvarliga synder. Domaren säger: ?Du är skyldig. Alla bevisen finns här. Har du något att säga, innan jag avkunnar domen?? Och du säger: ?Ja, herr domare, jag vill säga att jag tror att du är en god människa och att du kommer att överse med mina brott?. Domaren skulle antagligen att säga: ?Du har rätt i en sak. Jag är en god människa, och på grund av min godhet, kommer jag att se till att rättvisa skipas. På grund av min godhet, kommer jag att se till att du blir straffad.?? Och just det som syndarna hoppas ska frälsa dem på domens dag, Guds godhet, kommer att vara just det som dömer dem. Därför att Gud är Gud, måste han enligt sitt väsen straffa mördare, våldtäktsmän, tjuvar, lögnare, otuktiga personer och hädare. Gud kommer att straffa synden varän den finns.

När han vet detta, kan han nu förstå. Han har nu ljus över att hans synd i grunden är vertikal, att han har ?syndat mot himlen? (Luk. 15:21), att han har brutit mot Guds lag och att han har förargat Gud och att Guds vrede blir kvar över honom (Joh. 3:36). Han kan nu se att han är ?vägd på en våg? av den eviga rättvisan och ?funnen vara för lätt? (Dan. 5:27). Han förstår nu behovet av ett offer. ?Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe? (Gal. 3:13). ?Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare? (Rom. 5:8). Vi bröt mot lagen, han betalade bötesbeloppet. Så enkelt är det. Och om en man vill omvända sig, om en kvinna vill omvända sig och tro på Jesus, kommer Gud att förlåta deras synder, så att Gud kan säga på domens dag, när deras mål kommer upp i domsalen: ?Ditt mål är avskrivet på grund av bristande bevis.? ?Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe.? Och när han alltså omvänder sig till Gud och tror på vår Herre Jesus (Apg. 20:21), har han satt handen till plogen och ser sig inte om, för han passar för Guds rike (Luk. 9:62). Ordet passar betyder ?klar att användas?. Jordmånen i hans hjärta har förvandlats, så att han kan ta emot ordet som blir inplanterat i honom och som har makt att frälsa hans själ (Jak. 1:21).

Jag har inte tid att dela dessa citat med er, men de finns i våra böcker. Jag är säker på att ni känner igen de här namnen. John Wycliffe, bibelöversättaren, sa: ?Den högsta tjänsten som en människa kan uppnå på jorden är att predika Guds lag.? Varför? Därför att den kommer att föra syndare till tro på Frälsaren, till evigt liv. Martin Luther sa: ?Den främsta skyldigheten för den som predikar evangelium är att förkunna Guds lag och att visa syndens natur.? Faktiskt är det så när vi läser dessa citat, att vi märker att dessa män har så djupa övertygelser, att de sätter in all den kraft de har. De påstår saker som att ?om du inte använder lagen när du förkunnar evangelium, så kommer du att fylla kyrkorna med falska omvända?. Den som hör ordet och genast tar emot det med glädje är det som såddes på stenig mark, (men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall - KTS-anm.).

Lyssna på det som Martin Luther sa. Han sa: ?Satan, all oenighets gud, sätter dagligen igång nya sekter. Och den senaste av alla som jag aldrig kunde ha förutsett eller ens haft en aning om, är att han låtit en sekt uppstå som undervisar att människor inte ska bli skrämda av lagen, utan vänligt uppmuntras genom förkunnandet av Kristi nåd.? Så vad är det Luther säger? Han säger: ?Lyssna nu, killar, det finns en demonisk, satanisk sekt som just har uppstått. Jag kunde aldrig någonsin ha trott att detta kunde hända. Han har låtit en sekt uppstå som undervisar att människor inte ska bli skrämda av lagen, utan vänligt uppmuntras genom förkunnandet av Guds nåd,? vilket väldigt fint sammanfattar det mesta av vår förkunnelse.

John Wesley sa till en vän, när han skrev till en ung evangelist: ?Predika 90% lag och 10% nåd.? Och du säger: ?90% lag och 10% nåd? Kan det inte vara 50-50.? Tänk på det så här. Jag är en doktor, du är en patient. Du har en dödlig sjukdom. Jag har ett botemedel, men det är absolut nödvändigt att du litar på detta botemedel. Om du inte litar på det till 100%, kommer det inte att verka. Hur ska jag ta itu med detta? Antagligen så här.

?Kom in här. Sitt ner. Jag har en del mycket dåliga nyheter för dig. Du har en dödlig sjukdom.? Jag ser att du börjar skaka. Jag tänker i mitt inre: ?Bra. Han börjar inse allvaret i situationen.? Jag tar fram diagram, jag tar fram röntgenbilder. Jag visar dig giftet som så sakta sprider sig genom din kropp. Jag talar till dig i tio hela minuter om denna fruktansvärda sjukdom. Hur länge tror du att jag måste prata om botemedlet? Inte länge alls. När du sitter där och skakar efter tio minuter, säger jag: ?Apropå det, här är botemedlet.? Du rycker det till dig och sväljer det häftigt. Din insikt om sjukdomen och dess fasansfulla konsekvenser har fått dig att vilja ha botemedlet.

Du förstår, innan jag var kristen hade jag lika mycket längtan efter rättfärdighet som en fyraårig pojke har efter ordet ?bad.? Vad är poängen? Du förstår, Jesus sa: ?Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet.? Hur många icke-kristna känner du till som hungrar och törstar efter rättfärdighet? Bibeln säger: ?Ingen finns som söker Gud? (Rom. 3:11). Den säger att de älskar mörkret, de hatar ljuset, och kommer inte till ljuset, för att deras gärningar inte skall avslöjas (Joh. 3:19-20). Det enda som de dricker är orättfärdighet som vatten (Job. 15:16). Men den kvällen när jag ställdes inför Guds lags andliga natur och förstod att Gud vill ju ha sanning i mitt innersta (Ps. 51:8), att han såg mitt tankeliv och betraktade lusta på samma sätt som äktenskapsbrott, hat på samma sätt som mord, då började jag säga: ?Jag kan se att jag är fördömd. Vad måste jag göra för att bli försonad ??, då började jag att törsta efter rättfärdighet. Lagen strödde salt på min tunga. Den var en övervakare för att föra mig till Kristus.

Charles Spurgeon sa: ?De kommer aldrig att ta emot nåden, förrän de darrar inför en rättfärdig och helig lag.? D.L. Moody, John Bunyan, John Newton, som skrev ?Amazing Grace? (och om någon förstod vad nåd innebär, så var det Newton), han sa att ?den riktiga förståelsen av överensstämmelsen mellan lag och evangelium är att skydda sig själv från att bli indragen i villfarelser till höger och vänster.? Och Charles Finney sa: ?Beständigt måste lagen bereda väg för evangeliet.? Han sa: ?Att överse med detta när man undervisar människor kommer nästan säkert att resultera i ett falskt hopp, att man för in en falsk norm av kristen erfarenhet, och att man fyller kyrkorna med falska omvända.?

Mina kristna syskon, det första som David Wilkerson sa till mig, när han ringde upp mig på sin telefon i bilen var: ?Jag trodde att jag var den ende som inte tror på uppföljning.? Jag tror på att ge föda åt en nyomvänd, jag tror på att ge honom näring. Jag tror på att fostra honom - det är biblisk och absolut nödvändigt. Men jag tror inte på att följa upp honom. Jag kan inte finna det i Skriften. Den etiopiske hovmannen blev lämnad utan uppföljning. Hur kunde han överleva? Allt han hade var Gud och bibeln . Ni förstår, uppföljning...låt mig förklara uppföljning för dem av er som inte vet. Uppföljning är när vi får avgörelser, antingen genom kampanjer eller lokala församlingar, och vi tar arbetare från skördefältet, vilka är få som det är, och ger dem denna beklämmande uppgift att springa efter dessa som har avgjort sig, för att se till att de vandrar med Gud. Det är ett sorgligt erkännande av hur mycket tillit vi har till kraften i vårt budskap och Guds bevarande makt. Om Gud har frälst dem, kommer Gud att bevara dem. Om de är födda av Gud, kommer de aldrig att dö. Om han har börjat ett gott verk i dem, kommer han också att fullborda det intill Kristi Jesu dag (Fil. 1:6). Om han är upphovsmannen till deras tro, kommer han att vara den som fullbordar deras tro (Hebr. 12:2). Han kan också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud (Hebr. 7:25). Han förmår att bevara dem från fall och ställa dem inför sin härlighet, fläckfria och jublande (Jud. 24). Jesus sa: ?Ingen kan rycka dem ur min Faders hand? (Joh. 10:29).

Ni förstår, syskon, problemet är att Lasarus har varit död i fyra dagar (Joh. 11). Vi kan rusa in i graven, vi kan dra ut honom, vi kan stötta upp honom, men ?han luktar? (vers 39). Han behöver höra Guds Sons röst. Och syndaren är död sedan fyra dagar i sina synder. Vi kan springa fram och säga: ?Läs denna bönen.? Ändå behöver han höra Guds Sons röst, för annars finns det inget liv i honom, och det som preparerar syndarens öra till att höra Guds Sons röst är lagen. Den är en övervakare för att föra honom till Kristus, så att han kan bli rättfärdig av tro (Gal. 3:24). Syskon, lagen verkar, den omvänder själen (ger själen nytt liv) (Ps. 19:7). Så hitta en syndare och försök med honom. Men när du gör det, kom ihåg den här berättelsen.

Du sitter i ett flygplan, smuttar på ditt kaffe, biter på en kaka och ser på en film. Det är en bra flygning, mycket trevlig, när du plötsligt hör: ?Det här är er kapten som talar. Jag har en tillkännagivelse att göra. Eftersom bakre delen just har fallit av detta flygplan, kommer vi att krascha. Det är 25.000 fot till marken. Det finns en fallskärm under din stol. Vi skulle uppskatta om du tog på den. Tack för din uppmärksamhet, och tack för att du flyger med det här flygbolaget. Du säger: ?Va?!? 25.000 fot!? Jag är glad att jag har den här fallskärmen på!? Du ser dig om vid sidan, killen närmast dig biter på sin kaka, smuttar på sitt kaffe och ser på filmen. Du säger: ?Ursäkta mig, lyssnade du på kaptenen? Ta på dig fallskärmen.? Han vänder sig till dig och säger: ?Öh, jag tror faktiskt inte att kaptenen menade det. För resten är jag nöjd med hur jag har det, tack.? Vänd dig inte till honom med uppriktigt nit och säg: ?Snälla du, ta på dig fallskärmen. Det kommer att vara bättre än filmen.? Det verkar inte klokt. Om du säger till honom att fallskärmen på något sätt kommer att förbättra hans flygning, kommer han att ta på den av ett felaktigt motiv. Om du vill att han ska ta på den och behålla den på, berätta om hoppet från flygplanet. Du säger: ?Ursäkta mig, strunta i kaptenen om du vill. Hoppa utan fallskärm...SPLATT!? Han säger: ?Förlåt mig, vad sa du?? ?Jag sa att om du hoppar utan fallskärm, tyngdlagen . Ppppbbbbtttt på marken.? ?Aah! Milda makter! Jag förstår vad du menar! Tack så mycket!? Och så länge som denne man vet om, att han måste passera genom dörren och räkna med följderna av att bryta mot tyngdlagen, finns det inget sätt på vilket du kan få av fallskärmen från hans rygg, eftersom själva hans liv är beroende av den.

Om du nu ser dig omkring, kommer du att upptäcka att det finns många passagerare som har trevligt på flygningen. De finner nöje i syndens njutningar under en tid. Res dig upp och säg: ?Ursäkta mig, hörde ni budet från vår Kapten om räddning, ?ta på dig Herren Jesus Kristus.?? Han vänder sig till dig och säger: ?Öh, jag tror faktiskt inte att Gud menar det. Gud är kärlek. För övrigt har jag det bra som jag har det, tack.? Vänd dig inte till honom med uppriktigt nit utan kunskap och säg: ?Snälla du, ta på dig Herren Jesus Kristus. Han kommer att ge dig kärlek, glädje, frid, förverkligande och varaktig lycka. Du har ett tomrum i ditt inre som Gud har skapat och som bara han kan fylla. Om du har problem med ditt äktenskap, problem med droger, alkohol, lämna bara ditt ditt hjärta till Jesus.? Nej. Du ger honom ett felaktigt motiv för att han ska överlåta sig, Säg istället: ?O Gud, ge mig mod!? och berätta för honom om hoppet från flygplanet. Säg bara: ?Hör nu, Gud har fastställt att människan ska dö en gång. Om du dör i dina synder, kommer Gud att bli tvungen att ge dig rättvisa, och hans dom kommer att bli så genomgripande. Varje fåfängt ord som en människa uttalar, kommer hon att få stå till svars för på domens dag. Om du har haft lusta, har du begått äktenskapsbrott. Om du har hatat någon, har du begått mord. Och Jesus varnade för att rättvisan kommer att bli så genomgripande, den eviga vredens knytnäve kommer att träffa dig och (SMACK) krossa dig till pulver. Gud välsigne dig.? Mina syskon, jag talar inte om helvetespredikningar. Helvetespredikningar kommer att ge omvända som är fulla av fruktan . Om vi använder Guds lag kommer den att ge omvända som är fulla av tårar . Varför kommer den förste? Han vill undfly helvetets eld. Men i sitt inre tänker han att Gud är hård och orättvis, därför att lagen inte har använts för att visa honom syndens oerhört syndiga natur. Han ser inte att helvetet är hans förtjänta lön, att han är värd helvetet. Därför förstår han inte barmhärtighet eller nåd, och därför saknar han tacksamhet till Gud för hans nåd. Och tacksamhet är den grundläggande motivationen för förkunnelse (evangelisation). Det kommer inte att finnas något nit i hjärtat på falska omvända att evangelisera. Men den andre kommer och vet att han har syndat mot himlen. Att Guds ögon finns överallt och ser ondskan och det goda, och att Gud har sett mörkret som om det vore klart ljus. Han har sett hans tankeliv. Om Gud i sin helighet på vredens dag uppenbarade alla de hemliga synderna i hans hjärta, allt det som han gjort i mörkret, om han uppenbarade alla bevis på hans skuld, kunde Gud ta honom som något orent och kasta honom i helvetet och göra det som är rättvist. Men istället för att tilldöma honom rättvisa, har han gett honom nåd. Han har anbefallt sin kärlek mot honom, genom att Kristus dog för honom medan han ännu var en syndare. Han faller på knä inför det blodbestänkta korset, och han säger: ?O Gud, om du gjorde det för mig, kommer jag att göra allt för dig. Jag gläder mig åt att göra din vilja, o min Gud. Din lag är skriven i mitt hjärta.? Och såsom mannen som visste att han var tvungen att passera genom dörren och räkna med följderna av att bryta mot tyngdlagen och aldrig skulle ta av sig sin fallskärm, därför att själva hans liv var beroende av den, så skulle aldrig den som kommer till Frälsaren och vet att han måste ställas inför en helig Gud på vredens dag, att överge Guds rättfärdighet i Kristus därför att själva hans liv är beroende av den .

Låt mig se om jag kan få denna undervisning att koagulera när vi ska avsluta den. Jag var i en affär för en tid sedan, och ägaren till affären betjänade en kund och använde Guds namn som en hädelse. Om någon använde min frus namn som en hädelse, skulle jag bli ytterst förorättad, om de använde hennes namn som ett förbannelseord i det avseendet. Men den här killen använde Guds namn som ett förbannelseord, när Gud hade gett honom hans liv, hans ögon, förmågan att tänka, hans barn, hans mat, varje glädjeämne som han någonsin haft blev givet till honom genom Guds godhet, och han använde Guds namn som ett förbannelseord. Indignerat lutade jag mig mellan honom och hans kund och sa: ?Ursäkta mig, är det här ett religiöst möte?? Killen säger: Va?? Nej för H-E-L-V-E-T-E!? ?Jo det är det, för du talar nu om helvetet. Låt mig ge dig en av mina böcker.? Så jag gick ut till bilen och tog fram en bok med namnet Gud tror inte på ateister: Bevis för att ateisten inte existerar . Och det är en bok som använder logik, humor, skäl och rationalism för att bevisa Guds existens, vilket man kan göra på två minuter utan att använda tro. Det är mycket enkelt att slutgiltigt, fullständigt bevisa Guds existens, och den bevisar också att ateisten inte existerar. Låt mig visa dig vår bildekal ?Ateisternas nationaldag: 1 april.? Så jag gav honom den här boken, och två månader senare gick jag in och gav honom en annan bok som jag skrivit, som heter Mina vänner håller på att dö! En bok som är en sann och gripande berättelse om hur man ger ut evangeliet i den mest mördande delen av Los Angeles. Det är en bok som också använder humor i sin framställning. Jag gav honom dessa böcker och han ringde och berättade vad som hade hänt. Han sa till mig att hans fru tittade konstigt på honom, för att han läste en bok som hette Mina vänner håller på att dö! och skrattade varannan minut. Men han städade upp i sitt rum och han tog fram Gud tror inte på ateister . Han sa: ?Aah,? och han öppnade den och läste första sidan och sedan läste han hela boken, 260 sidor. Han sa: ?Det var mysko för jag hatar att läsa.? Sedan läste han Mina vänner håller på att dö! , och lämnade sitt liv till Kristus, köpte en bibel, kom över på besök för att säga: ?Hej,? och sa till mig efter att han varit kristen i två dagar, att han redan kommit fram till vad han kallade ?Let-i-vi-kus? i sin bibel. Och jag antar att han skulle läsa ?Spaltaren? och sedan Johannes. Men ända fram till sin överlåtelse hade mannen varit en som höll på med trolldom. ?Herrens lag är fullkomlig, den omvänder själen.?

Och det är som om Gud såg ner på mig, när jag predikade utomhus under många år, och när jag bekämpade fienden med dammvippan i dagens förkunnelse, är det som om Gud sa: ?Vad håller du på med? Mina vapen är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen (2 Kor. 10:4). Här finns tio fantastiska kanoner.? Och när jag radade upp de tio kanonerna i Guds lag, hånskrattade inte syndarna och gjorde sig löjliga längre. Nej, deras ansikten bleknade. De lyfte upp sina händer och sa: ?Jag ger upp allt! Jag lämnar allt frivilligt till Jesus!? De kom över på den vinnande sidan för att aldrig desertera. Dessa omvända blev själavinnare, inte bänkvärmare, arbetare, inte dagdrivare, tillgångar, inte belastningar för den lokala församlingen.

Och nu mina syskon, låt mig med varje huvud höjt och varje öga öppet, och utan någon musik som spelar, utmana dig angående din frälsnings giltighet. Dagens förkunnelse säger: ?Ifrågasätt aldrig din frälsning.? Bibeln säger exakt det motsatta. Den säger: ?Pröva er själva om ni lever i tron? (2 Kor. 13:5). Bättre nu än på domens dag. Bibeln säger: ?Gör er kallelse och utkorelse fast? (2 Petr. 1:10), och en del av er vet att någonting är från grunden fel i er kristna vandring. Ni förlorar er frid och glädje när striden ger er smällar. Det finns en brist i ert nit att evangelisera. Ni föll aldrig ner inför den Allsmäktige och sa: ?Jag har syndat mot dig, o Herre! Ge mig nåd!? Ni har aldrig flytt till Jesus Kristus och hans blod för att bli renade, och i desperation ropat ut: ?Var nådig mot mig, syndare!? Och det finns en brist på tacksamhet, det finns inte ett brinnande nit för de förlorade. Ni kan inte säga att ni är brinnande för Gud, faktiskt är det så att ni löper risk att vara en av dem som kallas ?ljumma? och kommer att bli utspydda ur Kristi mun på domens dag (Upp. 3:16), när massor av människor kommer att ropa till Jesus: ?Herre, Herre.? Och han kommer att säga: ?Gå bort från mig ni orättfärdiga - laglösa : Jag har aldrig känt er? (Matt. 7:22-23). Ingen aktning för den gudomliga lagen. Bibeln säger: ?Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten? - laglösheten (2 Tim. 2:19). Så idag behöver ni rätta till motivet till att ni har överlämnat er. Min vän, låt inte ditt högmod hindra dig. Jag skulle vilja be för dig. Jag blir kvar här, du blir kvar på din stol. Och om du vill vara med i den här bönen, vill jag att du sträcker upp din hand, men kom ihåg det här. Om du säger: ?OK, jag skulle sträcka upp min hand, men vad ska folk tänka?, så är det högmod. Du vill hellre bli ärad av människor än av Gud (Joh. 12:43). Herren avskyr alla som är högmodiga (Ordspr. 16:5). Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne (1 Petr. 5:5-6). Kalla det en ny överlåtelse. Kalla det en överlåtelse. Men vad du än kallar det, gör din kallelse och utkorelse fast.Ray Comfort


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0