Helvetets bäst bevarade hemlighet del 1- Ray Comfort

Helvetets bäst bevarade hemlighet


I slutet på sjuttiotalet öppnade Gud i sin stora nåd en tjänst som resepredikant för mig. När jag började resa, fick jag tillgång till redogörelser om församlingstillväxt, och fann till min förskräckelse att ungefär 80 till 90 % av dem som avgjorde sig för Kristus föll av från tron. Detta innebär att dagens förkunnelse med dess metoder skapar ungefär 80 till 90 av vad vi vanligtvis kallar avfällingar, för varje hundratal avgörelser för Kristus.

Låt mig framställa det mer verkligt för dig. 1991, under det första året av årtiondet för skörd, kunde ett större samfund i USA uppnå 294.000 avgörelser för Kristus, d.v.s. på ett år kunde detta större samfund med 11.500 kyrkor uppnå 294.000 avgörelser för Kristus. Tyvärr kunde man bara påträffa 14.000 som medlemmar, vilket innebär att de inte kunde förklara 280.000 av deras avgörelser, och detta är normala evangeliska resultat i vår tid, och något som jag upptäckte långt tillbaka i slutet på sjuttiotalet. Det oroade mig mycket. Jag började studera Romarbrevet djupare och speciellt hur evangeliet förkunnades av män som Spurgeon, Wesley, Moody, Finney, Whitefield, Luther och andra som Gud använde under gångna tider, och jag fann att de använde en princip som nästan helt är försummad i dagens evangeliska metoder. Jag började undervisa denna princip och blev till sist uppmanad att bygga vår verksamhet i södra Kalifornien, i staden Bellflower, speciellt för att föra fram denna undervisning till församlingen i USA. Det var tyst i tre år, tills jag fick ett telefonsamtal från Bill Gothard, som hade sett undervisningen på video. Han ordnade så att jag kunde flyga till San Jose och jag delade den med tusen pastorer. Sedan visade han den på video 1992 för 30.000 pastorer. Samma år ringde David Wilkerson från New York. Han ringde från sin bil. (Han hade lyssnat på undervisningen i sin bil och ringde mig på sin telefon i bilen.) Omedelbart ordnade han så att jag kunde flyga 30.000 miles från Los Angeles till New York, för att jag skulle dela med mig av denna en-timmes undervisning till hans församling. Han ansåg att den var så viktig. Och nyligen hörde jag om en pastor som hade lyssnat på ljudbandet 250 gånger. Jag skulle vara nöjd om ni lyssnade bara en gång på denna undervisning som heter ?Helvetets bäst bevarade hemlighet.?

Bibeln säger i Psalm 19, vers 8: ?Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen? (?Herrens undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv.? (Svenska Folkbibeln, KTS-anm.) Vad är det som bibeln säger är fullkomligt och faktiskt omvänder själen? Jo, bibeln klargör det mycket tydligt: ?Herrens lag är fullkomlig och omvänder själen.? Låt oss bara för att belysa den uppgift som Guds lag har, för ett ögonblick se på den civilrättsliga lagen. Föreställ dig att jag sa till dig: ?Jag har en del goda nyheter till dig. Någon har precis betalat ett bötesbelopp på 25.000 dollar för din räkning för att du kört för fort.? Du skulle antagligen reagera genom att säga: ?Va? snackar du om? Det är inga goda nyheter. Det är obegripligt för mig. Jag har inte ett bötesbelopp på 25.000 dollar.? Mina goda nyheter skulle inte vara goda nyheter för dig. Det skulle verka som dårskap. Men mer än det, det skulle vara förolämpande för dig, för jag insinuerar att du har brutit mot lagen, när du tycker att du inte har gjort det. Men om jag framställer det så här, blir det mer begripligt: ?På vägen till det här mötet, uppmätte polisen att du körde 55 miles i timmen genom ett område avsett för en sammankomst för blinda barn. Det fanns 10 varningsskyltar som visade att femton miles i timmen var högsta tillåtna hastighet, men du körde rakt igenom med 55 miles i timmen, Det som du gjorde var i högsta grad farligt, det finns ett bötesbelopp på 25.000 dollar. Polisen skulle just låta sakerna ha sin gilla gång, när någon som du inte ens känner gick emellan och betalade böterna för dig. Du har en väldig tur.?

Kan du inse det faktum att du först får veta exakt vad du har gjort fel, faktiskt gör att de goda nyheterna blir begripliga för dig? Om jag inte tydligt ger undervisning och får dig att inse att du har brutit mot lagen, kommer de goda nyheterna att verka som dårskap, den kommer att verka förolämpande. Men när du väl inser att du har brutit mot lagen, då kommer de goda nyheterna att verkligen bli goda nyheter.

På samma sätt, om jag talar med en obotfärdig syndare och säger: ?Jesus Kristus dog på korset för dina synder,? kommer det att vara en dårskap och förolämpande för honom. Dårskap för att det inte kommer att vara begripligt. Bibeln säger att: ?Detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade? (1 Kor. 1:18). Och förolämpande därför att jag insinuerar att han är en syndare, när han inte tycker att han är det. Vad honom beträffar finns det en massa människor som är mycket sämre än han. Men om jag följer i Jesus fotspår, kan det bli mer begripligt. Om jag talar öppet om den gudomliga lagen, de tio budorden, och visar syndaren exakt vad han har gjort fel, att han har förargat Gud genom att han brutit mot hans lag, då när han blir ?överbevisad av lagen om att han är en överträdare? (Jak. 2:9), kommer de goda nyheterna om att bötesbeloppet har blivit betalt inte att vara dårskap, det kommer inte att vara förolämpande, det kommer att vara ?Guds kraft till frälsning? (Rom. 1:16).

Med de här tankarna som inledning, låt oss nu se på Romarbrevet 3, vers 19. Vi ska se på en del av uppgifterna som Guds lag har för mänskligheten. Romarbrevet 3, vers 19: ?Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.? Så en uppgift som Guds lag har är att munnen ska stoppas till. Att få syndare att sluta med att rättfärdiggöra sig själva och säga: ?Det finns massor med människor som är värre än jag. Jag är faktiskt ingen dålig människa.? Nej, lagen stoppar till munnen till försvar och låter hela världen, inte bara judarna, utan hela världen stå med skuld inför Gud.

Romarbrevet 3, vers 20: ?Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd.? Guds lag talar också om för oss vad synd är. 1 Johannes 3:4 säger: ?Synd är brott mot lagen.? Romarbrevet 7, vers 7: ?Vad ska vi då säga??, säger Paulus. ?Att lagen är synd? Nej, visst inte! Men det var först genom lagen jag lärde känna synden.? Paulus säger: ?Jag visste inte vad synden var förrän lagen talade om det för mig.? Galaterbrevet 3:24: ?Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro.? Guds lag verkar som en övervakare för att föra oss till Jesus Kristus, så att vi kan bli rättfärdiga genom tro i hans blod. Lagen hjälper oss inte, den bara lämnar oss hjälplösa. Den gör oss inte rättfärdiga, den låter oss bara stå med skuld inför den helige Gudens domstol.

Och det tragiska i dagens förkunnelse finns p.g.a. att den vid 1900-talets början, när den övergav lagen med dess förmåga att omvända själen, för att föra syndare till Kristus, var tvungen att finna en annan orsak till att syndare skulle låta sig påverkas av evangeliet. Och den fråga som dagens förkunnelse valde för att attrahera syndare, var frågan om ?livsförbättring?. Evangeliet urartade till ?Jesus vill ge dig frid, glädje, kärlek, förverkligande och bestående lycka.? För att belysa den obibliska karaktären i denna mycket populära undervisning, skulle jag vilja att du lyssnade mycket noga på den följande berättelsen, därför att andemeningen i det jag säger hänger på detta speciella belysande exempel. Så var vänlig att lyssna noga.

Två män sitter på ett flygplan. Den förste får en fallskärm och får höra att han ska ta på den, eftersom den kan förbättra hans flygning. Han är lite skeptisk först, eftersom han inte kan förstå att man har en fallskärm på i ett flygplan, överhuvudtaget kan förbättra flygningen. Efter ett tag bestämmer han sig för att göra ett experiment och se om påståendet är sant. När han tar på den märker han hur den tynger hans axlar, och han märker att han har svårigheter att sitta upprätt. Men han tröstar sig själv med det faktum, att han fick höra att fallskärmen skulle förbättra hans flygning. Så han bestämmer sig för att ge det hela lite tid. När han väntar märker han att en del av passagerarna skrattar åt honom, därför att han har en fallskärm på sig i planet. Han börjar känna sig lite förödmjukad. När de börjar peka på honom och skratta åt honom och han inte tål det längre, slinker han ner i stolen, tar av sig fallskärmen och kastar den på golvet. Besvikelse och bitterhet fyller hans inre, eftersom man ljög fullständigt när det gällde honom.

Den andra mannen får en fallskärm, men lyssna till vad han får höra. Han får höra att han ska ta på den, därför att han vid vilket ögonblick som helst ska hoppa 25.000 fot från flygplanet. Han tar på fallskärmen med tacksamhet. Han lägger inte märke till att den tynger på axlarna, eller att han inte kan sitta upprätt. Hans sinne är uppfyllt av tankarna på vad som skulle hända med honom, om han hoppade från planet utan den fallskärmen.

Låt oss analysera motivet till och följden av de båda passagerarnas upplevelser. Den första mannens motiv till att ta på fallskärmen var endast att förbättra hans flygning. Följden av hans upplevelse var att han blev förödmjukad av passagerarna. Han blev besviken och något förbittrad mot dem som gav honom fallskärmen. För hans del kommer det att dröja länge, innan någon får en av de här grejerna på hans rygg igen. Den andra mannen tog på fallskärmen endast för att klara av hoppet från planet som skulle ske, och p.g.a. sin insikt om vad som skulle hända med honom utan den, har han en djupt grundad glädje och frid i sitt hjärta och vet att han kommer att bli räddad från en säker död. Denna insikt ger honom förmågan att stå emot hånet från de andra passagerarna. Han känner stor tacksamhet i hjärtat till dem som gav honom fallskärmen.

Lyssna nu på det som dagens evangelium säger. Det säger: ?Ta på Herren Jesus Kristus. Han kommer att ge dig kärlek, glädje, frid, förverkligande och bestående lycka.? Med andra ord: ?Jesus kommer att förbättra din flygning.? Så syndaren lyder och tar på Frälsaren som ett experiment för att se om påståendena är sanna. Och vad får han? Den utlovade frestelsen, prövningen och förföljelsen. De andra passagerarna hånar honom. Så vad gör han? Han tar av Herren Jesus Kristus, han blir förolämpad för ordets skull (Mark. 4:17), han är besviken och något förbittrad, och det med rätta. Han blev lovad frid, glädje, kärlek, förverkligande och bestående lycka, och allt han fick var prövningar och förödmjukelse. Hans bitterhet riktas mot dem som gav honom de så kallade ?goda nyheterna?. Det sista blev värre än det första: ännu en vaccinerad och bitter avfälling.

Syskon, istället för att förkunna att Jesus förbättrar flygningen, skulle vi varna passagerarna för att de kommer vara tvungna att hoppa ut från planet. Att det är ?bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas? (Hebr. 9:27). Att när en syndare inser de fruktansvärda följderna av att bryta mot Guds lag, då kommer han att fly till Frälsaren bara för att klara sig undan den kommande vredesdomen. Och om vi är sanna och trovärdiga vittnen, är det vad vi kommer att förkunna. Att det finns en vredesdom som kommer, att Gud ?befaller människorna att de alla och överallt ska omvända sig? (Apg. 17:30). Varför? ?Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet? (vers 31). Ni förstår, det handlar inte om lycka, utom om rättfärdighet. Det spelar ingen roll hur lycklig en syndare är, hur mycket han ?en kort tid lever i syndig njutning? (Hebr. 11:25). Utan Kristi rättfärdighet kommer han att gå förlorad på vredens dag. ?Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden? (Ordspr. 11:4). Frid och glädje är befogade följder av frälsningen, men det är inte befogat att använda dessa följder som ett dragplåster till frälsning. Om vi fortsätter att göra det , kommer syndarna att lyda med ett orent motiv utan omvändelse.

Kan du komma ihåg varför den andra passageraren hade glädje och frid i sitt hjärta? Det var p.g.a. att han visste att fallskärmen skulle rädda honom från en säker död. Och som en troende har jag som Paulus säger ?glädje och frid i tron? (Rom. 15:13), därför att jag vet att Kristi rättfärdighet kommer att rädda mig från den kommande vredesdomen.

Med dessa tankar i minnet, låt oss ta en närmare titt på en händelse ombord på planet. Vi har en helt ny flygvärdinna. Hon har en bricka med kokhett kaffe. Det är hennes första dag, hon vill göra intryck på passagerarna och det gör hon verkligen. Därför att när hon går fram i mittgången, snubblar hon över någons fot och spiller det kokheta kaffet ut över hela knät på vår andra passagerare. Hur reagerar han när den kokheta vätskan når hans ömma hud? Säger han: ?Ssssffff! Det gjorde ont?? Nänä. Han känner smärtan. Men sliter han då av fallskärmen från sina axlar, kastar den på golvet och säger: ?Idiotiska fallskärm! ?? Nej. Varför skulle han det? Han tog inte på fallskärmen för att få en bättre flygning. Han tog på den för att den skulle rädda honom från det kommande hoppet från planet. Om något får händelsen med det heta kaffet honom att hålla mer fast vid fallskärmen och även se fram mot hoppet från planet.

Om du och jag har tagit på Herren Jesus Kristus av rätt motiv, att fly från den kommande vredesdomen, blir vi inte arga på Gud när prövningar når oss, när resan blir svår. Vi förlorar inte vår glädje och frid. Varför skulle vi det? Vi kom inte till Jesus för att få en lycklig livsföring. Vi kom till honom för att fly från den kommande vredesdomen. Och om något för prövningar den sant troende närmare Frälsaren. Och tråkigt nog har vi bokstavligen massor av bekännande kristna som förlorar sin glädje och frid, när resan blir svår. Varför? De är en produkt av ett människocentrerat evangelium. De kom utan omvändelse, vilken förutan man inte kan bli frälst.

Jag var nyligen i Australien och tjänstgjorde. Australien är en liten ö vid Nya Zeelands kust. Och jag predikade synd, lag, rättfärdighet, helighet, dom, omvändelse och helvetet, och jag blev inte precis förkrossad över det antal människor som ville ?lämna sina hjärtan till Jesus.? Det låg faktiskt mycket spänning i luften. Efter mötet sa man: ?Det finns en ung kille längst bak som vill lämna sitt liv till Kristus.? Jag gick ner och fann en tonårskille som inte kunde be syndarens bön, eftersom han grät så våldsamt. Detta var så välgörande för mig, eftersom jag under många år lidit av sjukdomen ?evangelisk frustration.? Jag ville så gärna att syndare skulle låta sig påverkas av evangeliet, att jag omedvetet predikade ett människocentrerat budskap. Andemeningen i detta var: ?Du kommer aldrig att få verklig frid utan Jesus Kristus, du har ett tomrum i ditt hjärta som Gud har skapat och som bara han kan fylla.? Jag brukade predika Kristus som korsfäst, jag brukade predika omvändelse. En syndare påverkades och kom fram. Jag brukade öppna ena ögat och säga: ?Ånej, den här killen vill lämna sitt liv till Jesus och det finns 80% chans att han kommer att falla av . Och jag är trött på att åstadkomma avfällingar . Därför är det bäst att jag ser till att den här killen verkligen menar det. Det är bäst att han menar allvar!?

Så jag tog itu med den stackars killen i en Gestapo-ande. Jag gick fram och sa: ?Vad vill du?? Han sa: ?Jag är här för att bli kristen?. Jag sa: ?Menar du det?? Han sa: ?Ja.? Jag sa: ?MENAR DU VERKLIGEN DET!? ? Han sa: ?Ja, jag antar det.? ?OK, jag ska be med dig, men det är bäst att du menar det från hjärtat.? Han sa: ?OK, OK.? ?Läs nu upp den här bönen uppriktigt efter mig och mena det från ditt hjärta uppriktigt och verkligen mena det från ditt hjärta uppriktigt och se till att du menar det. ?Å, Gud, jag är en syndare??. Han sa: ?Öh...å, Gud, jag är en syndare.? Och jag tänkte: ?Varför finns det inte ett synligt tecken på förkrosselse. Det finns inget yttre belägg för att killen sörjer i sitt inre för sina synder.? Om jag kunde ha sett hans motiv, skulle jag ha sett att han var 100% uppriktig . Han menade verkligen sin avgörelse av hela sitt hjärta. Han ville uppriktigt göra ett försök med detta om Jesus, för att se om han kunde få en kick av det. Han hade försökt med sex, droger, materialism, alkohol. ?Varför inte försöka med detta kristna och se om det är så bra som alla dessa kristna säger det är: frid, glädje, kärlek, förverkligande, bestående lycka.? Han flydde inte från den kommande vredesdomen, eftersom jag inte hade sagt till honom att det skulle komma en vredesdom . Det fanns denna uppenbara försummelsen i mitt budskap. Han var inte nedbruten av förkrosselse, eftersom den stackars killen inte visste vad synd var. Kommer ni ihåg Romarbrevet 7, vers 7? Paulus sa: ?Men det var först genom lagen jag lärde känna synden.? Hur kan en människa omvända sig om hon inte vet vad synd är? All så kallad ?omvändelse? kan vara endast vad jag kallar ?horisontal omvändelse?. Hon kommer för att hon har ljugit för människor, hon har stulit från människor. Men när David syndade med Bat-Seba och bröt alla tio budorden (när han hade begär efter sin nästas hustru, levde i lögn, stal sin nästas hustru, begick äktenskapsbrott, mördade, vanärade sina föräldrar och därför vanärade Gud), sa han inte: ?Jag har syndat mot människor?. Han sa: ?Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon? (Ps. 51:6). När Josef blev frestad sexuellt, sa han: ?Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?? ( 1 Mos. 39:9). Den förlorade sonen sa: ?Jag har syndat mot himlen? (Luk. 15:21). Paulus predikade ?att de skall omvända sig till Gud? (Apg. 20:21). Och bibeln säger: ?Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar? (2 Kor. 7:10). Och när en människa inte förstår att att hennes synd först och främst är vertikal, kommer det endast att bli en ytlig, experimentell och horisontal omvändelse och hon faller av när svårigheter, frestelser och förföljelse kommer.

A.B. Earl sa: ?Jag har funnit genom lång erfarenhet att de allvarligaste hotelserna i Guds lag har en framträdande plats, när det gäller att föra människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade, innan de kommer att ropa om nåd. De kommer inte att fly från faran, förrän de upptäcker den.? Nu skulle jag vilja att ni gör något som är lite ovanligt. Jag kommer inte att göra er generade, det lovar jag. Men jag skulle vilja fråga hur många av er som tänkte på något annat, när jag läste det citatet av A.B. Earl? Jag vill bekänna något för er. Jag tänkte på något annat, när jag läste det citatet av A.B. Earl. Jag tänkte: ?Ingen lyssnar på mig, de tänker på något annat.? Så för att understryka en mycket viktig sak, skulle jag vilja att ni verkligen är ärliga. Om ni tänkte på något annat och ni inte har en aning om vad A.B. Earl sa, kan ni vara snälla och sträcka upp era händer...sträcka upp era händer. Det är vanligtvis hälften till två tredjedelar och vi har det här i kväll. Vi gör ett nytt försök...Gud välsigne dig, pastorn, för din ärlighet.

A.B. Earl var en berömd evangelist på 1800-talet som hade 150.000 omvända som ett bevis på sitt påstående. Satan vill inte att du ska fatta detta, så lyssna mycket noggrant.

A.B. Earl sa: ? Jag har funnit genom lång erfarenhet (det är det verkliga testet) att de allvarligaste hotelserna i Guds lag har en framträdande plats, när det gäller att föra människor till Kristus. De måste se sig själva som förlorade, innan de kommer att ropa om nåd. De kommer inte att fly från faran, förrän de upptäcker den.?

Du förstår, om du försöker att rädda en man från att drunkna, när mannen inte tror att han håller på att drunkna, kommer han inte att bli särskilt glad på dig. Du ser att han simmar ute i sjön och du tänker: ?Jag tror att han håller på att drunkna. Ja, jag tror det.? Du dyker i, drar honom till stranden, utan att säga något till honom. Han kommer inte att bli särskilt glad på dig. Han kommer inte att vilja bli räddad, förrän han upptäcker att han är i fara. De kommer inte att fly från faran förrän de upptäcker den.

Du förstår, om du kom till mig och sa: ?Hallå, Ray,? och jag sa: ?Ja.? Du sa: ?Det här är ett botemedel mot Groaninzins sjukdom. Jag har sålt mitt hus för att få pengar till det här botemedlet. Jag ger det till dig som en fri gåva.? Jag skulle antagligen reagera ungefär så här: ?Vadå? Botemedel mot vadå? Groaninzins sjukdom? Du har sålt ditt hus för att få pengar till det här botemedlet? Du ger det till mig som en fri gåva? Ja, tack så mycket. Hej då...den killen är knäpp.? Jag menar, det är antagligen så jag skulle reagera, om du sålde ditt hus för att få pengar till ett botemedel för en sjukdom som jag aldrig hört talas om, och du ger mig det som en fri gåva, jag skulle tycka att du var ganska konstig.

Men om du i stället kom till mig och sa: ?Ray, du har fått Groaninzins sjukdom. Jag kan se tio tydliga symtom på din kropp. Du kommer att dö inom två veckor.? Och jag blev övertygad om att jag hade sjukdomen (symtomen var så uppenbara) och sa: ?Å, vad ska jag göra?? Och då sa du: ?Oroa dig inte. Det här är ett botemedel mot Groaninzins sjukdom. Jag har sålt mitt hus för att få pengar till det här botemedlet. Jag ger det till dig som en fri gåva.? Jag kommer inte att förakta din uppoffring. Jag kommer att värdesätta den och jag kommer att tillägna mig den. Varför då? Därför att jag har sett sjukdomen, så att jag kan sätta värde på botemedlet.

Och tråkigt nog är det som inträffat i USA och det som västvärlden har rättat sig efter, att vi predikat botemedlet utan att först överbevisa om sjukdomen. Vi har predikat evangelium om nåd utan att först överbevisa människor med lagen, att de är syndare, och följaktligen har nästan alla jag försökt att vittna för i södra Kalifornien eller runt omkring i bibelbältet blivit födda på nytt sex eller sju gånger. Du säger: ?Du behöver lämna ditt liv till Jesus Kristus.? ?Öh, jag gjorde det när jag var sju, elva, sjutton, tjugotre, tjugoåtta, trettiotvå...? Du vet, killen är inte kristen. Han är en otuktig person. Han är en hädare, men han tror att han är frälst för att han har blivit ?född på nytt.? Vad är det som sker? Han använder vår Guds nåd för köttets angelägenheter. Han sätter inte värde på offret. För honom är det inte något ont att trampa Guds Son under fötterna och hålla förbundets blod för orent (Hebr. 10:29). Varför då? Därför att han aldrig har blivit överbevisad om sjukdomen, så att han kan sätta värde på botemedlet.

Biblisk förkunnelse är alltid, utan undantag, lag till de stolta och nåd till de ödmjuka. Du ser aldrig att Jesus ger evangeliet, de goda nyheterna, korset, vår Guds nåd till en stolt, arrogant, självrättfärdig människa. Nej, nej. Med lagen bryter han ner det hårda hjärtat och med evangeliet helar han det förkrossade hjärtat. Varför? Därför att han alltid gjorde det som behagar Fadern. Gud står emot de högmodiga och ger nåd åt de ödmjuka (Jak. 4:6; 1 Petr. 5:5). Bibeln säger att ?HERREN avskyr de högmodiga? (Ordspr. 16:5).

Jesus förklarade för oss vilka evangeliet är till för. Han sa: ?Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga, de fångna, de förkrossade och de blinda? (Luk. 4:18). Detta är andliga uttryckssätt. De fattiga i anden (Matt.5:3). De förkrossade är de ödmjuka (Jes. 57:15). De fångna är de som Satan håller fångna så att de gör hans vilja (2 Tim. 2:26), och de blinda är de som denna världens gud har förblindat, så att inte evangeliets ljus ska stråla på dem (2 Kor. 4:4). Bara de sjuka behöver en läkare (Mark. 2:17), och endast de som är överbevisade om sjukdomen kommer att sätta värde på och tillägna sig ett botemedel.

Vi ska därför nu mycket kortfattat se på exempel på lagen till de stolta och nåd till de ödmjuka. Lukas 24...Lukas 24. Och när jag ger er ett bibelställe från predikstolen ger jag det två gånger, eftersom jag vet att männen är närvarande, och män behöver höra saker två gånger...män behöver höra saker två gånger. Det finns stöd för detta i bibeln. När Gud talar till män i bibeln, säger han deras namn två gånger. ?Abraham, Abraham... Saul, Saul...Mose, Mose...Samuel, Samuel...? Därför att män behöver höra saker två gånger. Kvinnor en gång. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit i kyrkbänken och predikanten sa: ?Lukas 25.? Jag vänder mig till min fru och säger: ?Vad sa han?? Hon säger: ?Lukas 25.? Jag säger: ?Tack älskling.? KAMRAT OCH HJÄLP . Det är därför som Gud skapade kvinnan, männen inte kan klara det själva. Så här är det: män tappar bort saker, kvinnor finner saker. ?Var är nycklarna älskling?? ?Dom hänger på din näsa, kära du.? Jag menar, jag vet inte hur många gånger jag har öppnat skåpet: ?Det finns ingen honung här, älskling!? Hon säger: ?Den finns här kära du.? Var skulle mannen vara utan kvinnor? Hm? Fortfarande i Edens lustgård. Eva upptäckte trädet. Adam visste faktiskt inte vad som höll på att hända. Om man ser på när kvinnan skapades, säger bibeln i själva verket att Gud försatte mannen i en djup sömn för att skapa kvinnan. Och Skriften säger inte att han någonsin kom ut ur den.

I Lukas 10:25 finner vi en viss laglärd som kom fram och frestade Jesus. Detta är inte en advokat, utan en expert på Guds lag. Han kom fram och sa till Jesus: ?Hur kan jag få evigt liv?? Vad gjorde Jesus? Han gav honom lagen. Varför? Eftersom han var stolt, arrogant och självrättfärdig. Här har vi en expert på Guds lag som frestade Guds Son. Och andemeningen i hans fråga var: ?Och vad anser du att vi måste göra för att få evigt liv?? Därför gav Jesus honom lagen. Han sa: ?Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?? Han sa: ?Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, kraft, älska din nästa som dig själv.? Och Jesus sa: ?Gör det, så får du leva.? Och sedan säger bibeln: ?Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: ´Vem är då min nästa?´? Levande bibeln visar tydligare den inverkan som lagen hade på mannen. Den säger: ?Mannen ville försvara sin brist på kärlek till vissa slags människor, så han frågade: ´Vilka medmänniskor?´? Ni förstår han hade inget emot judarna, men han tyckte inte om samarierna. Så Jesus berättade då för honom om vad vi kallar den ?gode samariern?, som inte var ?god? alls. När han älskade sin nästa som sig själv, lydde han bara de grundläggande kraven i Guds lag. Och påföljden av lagens innersta natur, lagens andlighet (det som lagen i sanning kräver), var att mannen tystnade. Ni förstår, han älskade inte sin nästa så mycket. Lagen gavs för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0