Bibelstudium - R:A TORREY


R:A TORREY


image60
Bibelstudium


I många studiebiblar har man tagit med ett kapitel om bibelläsning och systematiskt
bibelstudium. Ofta är dessa avsnitt tydligt besläktade, och det verkar som om de flesta
står i tacksamhetsskuld till dr R.A. Torreys första uppläggning i Scofields kommentarbibel
från 1909. Det måste ha varit något särskilt med dessa enkla råd och
regler eftersom de ständigt har återkommit i nya studiebiblar och nya upplagor i närmare
hundra år. Vi tillåter oss att göra ett litet urval.
Att studera Bibeln ger stort utbyte, men allt bibelstudium är inte till nytta. Bibeln är
en guldgruva, men inte alla vet hur de ska få upp guldet ur gruvan. Några få enkla
råd och uppmaningar som vem som helst kan följa, visar hur vi kan få upp guldet
från denna outtömliga gruva.

1. Låt det bli ett dagligt bibelstudium
Om fasta måltider betyder något för vår fysiska hälsa, så är det av ännu större betydelse
för vår andliga hälsa. Månget kristet liv som varit ofruktbart och otillfredsställande,
har blivit rikt och hälsosamt genom att personen blivit ledd in i ett regelbundet,
uthålligt dagligt studium av Bibeln. Ett sådant studium är kanske inte så intressant
till att börja med, resultatet tycks inte så uppmuntrande, men om man bara håller
ut, börjar det snart verka som inget annat när det gäller att utveckla karaktär och
berika hela livet. Avsätt minst femton minuter varje dag till bibelstudium. Ha en
regelbunden tid avskiljd för detta. Välj en tid på dagen när ditt sinne är som klarast.
Den bästa tiden är direkt när du går upp på morgonen, och den sämsta just innan du
går till sängs! Den näst sämsta är strax efter att du ätit en kraftig måltid. Det bästa sättet
att få tid till detta, är att ta sig tid! När människor gräver efter guld, måste allt
annat stå tillbaka för det arbetet. När du läser din bibel, gräver du efter guld, och vad
som helst annat borde sättas åt sidan för att ge plats för att studera Bibeln. Om du har
möjlighet, stäng då in dig och var ensam med Gud.

2. Systematiskt bibelstudium
Det var så Jesus själv studerade de heliga Skrifterna (Luk 24:27). Det lönar sig att vara
systematisk i affärslivet, i hemmet, i utbildning och överallt annars. Och ingenstans
lönar det sig bättre än när man studerar Bibeln. Läs inte din bibel på vinst och förlust.
Ha en studieplan och en plats där du studerar. En dålig plan är bättre än ingen alls,
men lägg upp en förståndig plan.

3. Ett omfattande bibelstudium
Begränsa inte ditt bibelstudium till en enda del av Bibeln. Hela Bibeln är Guds ord,
och därför bör man studera hela Bibeln. Det rekommenderas att man inte inskränker
sitt bibelstudium till vissa böcker eller bara till ett snävt område av ämnen.

4. Sammanhängande och i ordningsföljd
Börja med början och fortsätt till slutet. Jesus granskade och undervisade från Bibeln
på det sättet. ?Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem
vad som var sagt om honom i alla Skrifterna? (Luk 24:27). Man bör börja med Första
Moseboken och gå igenom hela Bibeln. Det är inte det enda sättet att studera Bibeln,
som vi ska se senare, men det är en viktig metod, och alla borde använda sig av den.
Det är enda sättet att gå igenom hela Bibeln. Man bör ta kapitel för kapitel och komma
fram till huvudinnehållet i varje kapitel. Om man läser två kapitel per dag, tar det ett
par år att komma igenom hela Bibeln. Man kan också göra så att man läser ett kapitel
i Gamla testamentet, en av psalmerna och ett kapitel i Nya testamentet varje dag.

5. Sammanhållande och jämförande
Jämför bibelord med bibelord. Ingenting förklarar Bibeln så bra som Bibeln. Det finns
inte ett bibelord i Bibeln som är svårt att förstå, som inte kan klaras ut med ett annat
bibelord. Här är korsreferenser och kedjereferenser i en studiebibel till stor hjälp.

6. Ämnesstudium
Så undervisade Jesus (Luk 24:27) och så undervisade Paulus (Apg 17:2-3). Välj ett av
de stora ämnena i Bibeln och gå igenom hela Bibeln från Första Moseboken till Johannes
Uppenbarelse för att ta reda på allt som Skriften har att säga i ämnet. På det sättet
lär du dig mer om det ämnet än du kan lära dig på något annat sätt. Det kan vara
viktigt att få veta vad stora gudsmän har att säga om ett bibliskt ämne, men det är
långt viktigare att veta vad Gud säger. Det är också viktigt att känna till allt det Gud
har att säga. Enda sättet att få kunskap om vad Gud menar om en sak, är att gå igenom
Bibeln och ta reda på vad den undervisar om just det ämnet. Ämnesstudium är
den enklaste och mest fascinerande formen av bibelstudium, och det som ger det
snabbaste utbytet. Men eftersom det inte är den enda vägen att gå, bör man inte
använda metoden ensidigt, för då kan man gå miste om mycket av den välsignelse
som man kan uppnå genom ett varierat studium av Bibeln. Om du vill sätta dig in i
ett bibliskt ämne ? t ex Gud, Jesus Kristus, den helige Ande, tro, frälsning, bön, osv ?
kan du använda kedjehänvisningarna i den här bibelutgåvan. Mer än 100 ämnen har
sådana kedjehänvisningar. Samtliga finns angivna i bibellexikonet, sid 1561. I tabellen
sist i bibellexikonet finner du t ex att kedjehänvisningen till bön börjar i 1 Mos 32:24.
Om du slår upp 1 Mos 32:24, ser du att det under den versen står: Bön 1 Krön 16:11.
Du kan då slå upp 1 Krön 16:11 och fortsätta på samma sätt genom hela Bibeln. Då får
du ett uppbyggligt studium om vad Bibeln säger om bön. I bibellexikonet hittar du
också den första kedjehänvisningen i Nya testamentet. Om du vill göra ett kortare
studium, kan du börja där. För att få fullt utbyte av den här metoden, bör man systematiskt
välja ut de ämnen man vill studera, man bör vara grundlig och inte nöja sig
med några få skrifthänvisningar, utan gå igenom hela listan, och man bör ta sig tid
vid varje skriftställe för att komma fram till dess fulla innebörd.

7. Läs uppmärksamt
Ge akt på det du läser! Alltför många bibelläsare läser Bibeln flyktigt och tankspritt.
De får ut lite av sin bibelläsning eftersom de inte koncentrerar sig på det de läser. Psalmisten
säger att vi ska begrunda Guds ord dag och natt (Ps 1:2)! Gör dig inte färdig
med bibelläsningen så fort som möjligt! Hastverk är ett hinder i varje studium, och
särskilt när man studerar Bibeln. Du kan sätta av en bestämd tid för att studera
Bibeln, men det är inte säkert att du på förhand kan bestämma hur många kapitel eller
verser du ska läsa. Ibland kan du läsa snabbt, men oftast bör du nog läsa sakta. Att
lära sig bibelord utantill, kan ge ett förråd av andlig rikedom i ens sinne.

8. Upprepa läsningen
Det kan löna sig att läsa igenom en bibelbok flera gånger, så att du får en översikt över
innehållet. Samma metod kan användas för ett kapitel eller en vers. Fördjupa dig i
Ordet! Du kommer att upptäcka rikedomar som du missade till att börja med.

9. Kapitelstudium
Det här är en enkel metod för ett givande bibelstudium. Välj ut ett kapitel som du vill
fördjupa dig i. Ofta är det bra att studera en bibelbok kapitel för kapitel. Läs igenom
dagens kapitel flera gånger och med eftertanke. Dela gärna upp kapitlet i underavdelningar;
här kan du ha god hjälp av en studiebibel. Läs fotnoterna som förklarar de
svårigheter som kan förekomma. Ta reda på vad som är huvudinnehållet i kapitlet,
gärna också det som kan vara en ?nyckelvers?.

10. Läs Bibeln som Guds ord
Vi ska läsa Bibeln som vilken annan bok som helst när det gäller betydelsen av ord
och meningar, grammatiska regler och språkliga konstruktioner. Men läs Bibeln som
du inte läser någon annan bok när det gäller dess innehåll och budskap, för det är en
fullständigt unik och enastående bok, det är Guds ord, ordet från Guds mun. Det är
Gud själv som talar till oss genom ordet. Låt oss tro på det, lita på Herrens löften, lyda
hans bud, och följa hans vägledning.

11. Läs Bibeln bedjande
Ordet och bönen hör samman (Apg 6:4). Ingenting öppnar Bibeln som bön (Ps 119:18).
Den helige Ande är bönens Ande, och han är den store uttolkaren (Joh 16:12-13). Det
är vårt privilegium att ha den störste av alla bibellärare vid vår sida varje gång vi öppnar
Bibeln. Låt oss be att Anden lyser upp ordet för oss.

12. Ett praktiskt råd
Till slut ett praktiskt råd: Skaffa dig mer tid till bibelstudium genom att använda lediga
stunder till denna heliga gudstjänst.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0