Avslöjad: Benny Hinn Falsk profet 2


TBN Praise-a-thon, 2 april 2000:
>
Benny Hinn påstår att Jesus ska uppenbara sig personligen under Hinns möten. Även andra församlingar kommer, enligt Hinn, att få se Jesus framträda personligen under möten och sammankomster. Han påstår även att Jesus redan visat sig på en balkong i Benny Hinns kyrka i Orlando.
(Real Video © 2000 by TBN)

This Is Your Day, 20 april 2000:
>
Benny Hinn upprepar påståendet om att Jesus ska uppenbara sig på hans möten i Kenya. Enligt detta påstående ska "tusentals människor" få se Jesus uppenbara sig personligen på scenen under Hinns möten.
(Real Video © 2000 Benny Hinn Ministries)

This Is Your Day, 21 april 2000:
>
Ännu en gång upprepar Benny Hinn påståendet om att Jesus ska uppenbara sig på hans möten. Hinn "känner på sig" att Jesus kommer att uppenbara sig under hans kampanj i Kenya.
(Real Video © 2000 Benny Hinn Ministries)

This Is Your Day, 2 maj 2000:
>
Benny Hinn påstår för fjärde gången att Jesus ska uppenbara sig på hans möten och påstår även att detta kan ske hemma hos dig.
(Real Video © 2000 Benny Hinn Ministries)

"Eld ska falla ner från himlen"
I Uppenbarelsebokens 13:e kapitel skriver aposteln Johannes om antikrists medhjälpare, som kallas för "den falske profeten" och som ska göra "stora tecken" för att få "jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret" (Upp. 13: 11-13). Johannes avslöjar speciellt ett tecken som den falske profeten ska göra - han får "till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn".

I det två följande videoklippen profeter Benny Hinn om just eld som ska falla från himlen. Att detta förbereder även "de utvalda" på att ta emot och t.o.m. acceptera den falske profeten, råder det inget tvivel om (Matt. 24: 24), för redan nu "är ju laglöshetens hemlighet verksam" (2 Tess. 2: 7).

> Video 1 (Real Video © 2001 by TBN) och Video 2 (Real Video © 2001 Daystar TV).

Benny Hinns helande kraft
Benny Hinn påstår att han helat människor som suttit i rullstol, han har fått blinda att se, döva har fått tillbaka hörseln och han påstår även att han helat minst fyra människor som haft AIDS.

Hittills har inga av de "helanden" som Benny Hinn påstår sig ligga bakom kunnat bevisas. Och då har ändå Hinn och hans medhjälpare själva fått ta fram de personer som påstås ha blivit helade av Benny Hinn. Det visade sig att av de "hundratals" helade (The Anointing, 1992, sid. 94-95) som Hinn talade om, inte ens var tio till antalet. Och dessa personer hade inga bevis för att de ens varit sjuka innan de blev "helade". Det fanns inga läkarjournaler, eller familjemedlemmar, släktingar, vänner eller bekanta som kunde intyga om att de varit sjuka! Att allt detta avslöjats inför kameror och journalister från olika amerikanska tv-program och sänts över hela USA, stoppar inte Hinn från att upprepa dessa påståenden än idag. Se bl.a. en bit av NBC Datelines avslöjande reportage här.

Men andra fall, där det gått riktigt illa för de människor som trott på Benny Hinns helande kraft, finns det gott om. Här är några få exempel:

En av de som velat få förbön av Benny Hinn, fick först inte ens komma in i ARGO Stadium i Sacramento där Hinn uppträdde, då hon inte gav tillräckligt mycket pengar! Senare under kvällen, när hon till slut släpptes in på scenen, hände följande: Benny Hinn "slog ner henne med anden" och hon blev liggande kvar på golvet, när en stor man som Hinn också "slog ner med anden" landade på henne och bröt hennes ben. (Hinn "slår ner dem med anden" genom att blåsa på den/de som ska helas, eller så slår han till dem lite lätt på pannan/huvudet. En teknik som många "helare" använder sig av - ser mer effektfullt ut, men är inte något man finner i Bibeln.)

I Basel i Schweizår 1993, "profeterade" Benny Hinn för en man som hade cancer, att han hade många år kvar att leva. Mannen dog två dagar senare.

En kvinna som hade cancer visades upp på scen vid ett möte, efter att Benny Hinn påstått sig ha helat henne. Kvinnan dog i cancer kort därefter.

I Nairobi, Kenya i maj 2000, dog fyra patienter medan de väntade på förbön. De kom från ett sjukhus för att få vara med om ett helande i Benny Hinns omtalade "Miracle Crusade" (TBC september 2000).

Och Hinn påstår inte bara att Gud helar människor genom honom - i en intervju den 13 september 1999 på TBN säger han att Gud gjorde en man sjuk genom honom, som ett "straff" för att han inte trodde på Hinn. Mannen som inte trodde på Benny Hinn fick en nyligen helad kvinnas sjukdom på sig och han sprang skrikandes ut med sin nya sjukdom, reumatism!

Man behöver inte vara någon större teolog för att inse att det Benny Hinn lär ut och står för, inte har Bibelns Gud som källa. Och än värre blir det...

"Guds helgon kan inte bli sjuka." (The Anointing, 1992, sid. 94-95) "Han lovade att hela alla - alla dina sjukdomar! Det betyder att du inte ens kan få huvudvärk... inte ens tandvärk - ingenting! Ingen sjukdom kan komma i din väg." (The Anointing, 1992, sid. 32) "Om din kropp tillhör Gud, blir den inte sjuk eller kan inte tillhöra en sjukdom." (sid. 62).

"Du ska aldrig, aldrig, aldrig gå inför Gud och säga: 'Ske din vilja'... Låt inte sådana trosförstörande ord komma ut ur din mun." (Rise and Be Healed!, 1991, sid. 47-48).

Fru Jan Crouch påstod i ett av TBN:s program att hon som liten flicka väckt upp en kyckling från de döda, genom att hälla olja på den överkörda kycklingen. Benny Hinn kunde inte låta sig framstå som sämre än henne och påstod då på rak arm att han t.o.m. rest upp en man från de döda under ett av hans möten! Återigen - inga bevis för att detta har hänt. Inga bandinspelningar från det mötet. Inga videoinspelningar från det mötet. Inga vittnen som kan styrka att denna händelse ens ägt rum.

Benny Hinn vill ha guld
Benny Hinn är en av de TV-predikanter som tjänar mest pengar. Hans personliga inkomst är, enligt hans egna uppgifter, någonstans mellan 500.000 och 1 miljon kronor i månaden. Men tydligen räcker inte pengarna till, då han vill ha de utlovade himmelska gåvorna här på jorden: "För flera år sedan predikade de "Åh, vi ska gå på gator av guld." Jag skulle säga, "Jag behöver inte guldet däruppe. Jag måste ha det härnere." (TBN:s Praise-a-thon, 2 april 1991).

"Gud ger och tar aldrig tillbaka. Bara för att Job sa: 'Välsignad vare Herrens namn', betyder det inte att han har rätt. När han sa: 'Välsignad vare Herrens namn', var han bara religiös..." (Benny Hinn, TBN, november 1990) .

"Fattigdom är en demon. För att bevisa detta för mig, var Gud tvungen att visa mig en vision av en demon... Jag fick visionen i mitt sovrum. Jag sov och vaknade och framför mig såg jag en djävul. Gud talade till mig och sa att detta är fattigdomens demon." (Benny Hinn, TBN, 1990).

Hur många gudar tror Benny Hinn på?
En av kristendomens grundläror säger att Bibelns Gud är en treenig Gud - Fadern, Sonen och den Helige Ande. I TBN:s program Praise The Lord, som sändes den 3 oktober 1990, påstod Benny Hinn att Bibeln lär ut att det finns nio gudar, då Fadern är tre personer, Sonen är tre personer och den Helige Ande är tre personer... Något år senare försökte Benny Hinn påstå att han aldrig sagt att Gud består av nio personer, men då allt finns inspelat blir påståendet inte bättre av att han försöker ljuga sig fri.

Fler irrläror från Benny Hinn
"Adam var en super varelse när Gud skapade honom. Jag vet inte ifall folk vet om det, men han var den förste Stålmannen som faktiskt levde. Först av allt, så lär oss Skriften att han skulle "råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen" - vilket betyder att han kunde flyga. Naturligtvis, hur skulle han annars kunna "råda över fåglarna" om han inte kunde göra som de? Jag ska ge dig mer bevis. Adam inte bara flög, han flög ut i rymden. En enda tanke, så var han på månen." Tyvärr förklarar inte Hinn om Adam kunde andas under vattnet, precis som fiskarna han också skulle råda över... (Praise the Lord, TBN, 26 december 1991).

"Den Helige Ande säger, att enligt Guds originalplan skulle kvinnan föda fram barn från sidan." (Our Position in Christ, kassett nr. 5,1990).

Och när vi ändå är inne på Benny Hinns falska läror - Hinn påstår att Gud givit honom en "uppenbarelse" som visat honom att den katolska versionen av nattvarden, som går ut på att Jesus bokstavligen rycks ner från himlen för att offras igen varje gång en katolsk nattvard firas, är den enda sanna nattvarden. (Praise the Lord, TBN, 27 december 1994).

Ej att förglömma - Benny Hinn påstod även att titlarna Jesus har i Uppenbarelseboken faktiskt kunde tillämpas på påven Johannes Paulus II.

Är kristna "gudar" och Benny Hinn Guds Enfödde Son, den Smorde?
I en intervju i CNN:s "Larry King Live", påstod Hinn följande: "Gud behövde inte sända Sin Son, men Han gjorde det eftersom Han använder människor" . Hinn påstod även under intervjun att "Jag (Benny Hinn) möter djävlar som Guds Son...".

Benny Hinn påstår att "Gud (Jesus) kom ner till jorden, blev en människa, gjorde människan till små gudar, återvände till himlen som människa. Jesus möter Fadern som en människa. Jag (Benny Hinn) möter djävlar som Guds Son..." (Benny Hinn, Our Position in Christ, kassett nr. 2 -The Word Made Flesh, Orlando: Orlando Christian Center, 1991, video nr. 255).

Benny Hinn påstår inte bara att han är Guds Son, utan han påstår även att Jesus fick satans natur: "Jesus visste att det enda som kunde stoppa satan var att få samma natur som han... Han fick satans natur, så att alla som har satans natur kan få Guds natur." (Benny Hinn, TBN, 15 december 1990). Detta är en mycket viktig del av Benny Hinns lära, då den bevisar att det som blir kristna blir "små gudar"... "När du säger: 'jag är en kristen', så säger du egentligen att 'jag är en liten messias som går omkring på jorden'... Kan jag få säga det så här: 'Du är en liten gud som springer omkring'..." (Praise-a-Thon, TBN, 6 november 1990).

Vidare påstår Benny Hinn att Jesus dog andligen (den obibliska s.k. JDS-läran som sprids av bl.a. trosrörelsen i Sverige): "Innan han (Jesus) dog på korset, skulle jag vilja säga, att den nya skapelsens hjul började röra på sig: att han dog andligen! Jesus förstod att andlig död är en union med den sataniska naturen." (New Creation in Christ, predikan 1988).

Benny Hinn påstår även att Jesus blev "pånyttfödd i helvetet" - "I sin medlargärning förlorade Jesus sin gudomlighet. Jesus måste bli född på nytt. Om han inte blivit född på nytt så kunde inte jag bli född på nytt.". (Our Position in Christ, kassett nr.1, 1991).

Ett annat hädiskt påstående från Benny Hinn är att Jesus skulle ha syndat om inte den Helige Ande stoppat honom:
"Om inte den Helige Ande varit med honom, skulle han ha syndat. Det är rätt, det var den Helige Ande som var den kraft som höll honom ren. Han var inte bara sänd från himlen, utan han kallades även för Människosonen - och som sådan var han kapabel att synda... Jesus skulle aldrig ha klarat av det, utan den Helige Andes hjälp... Kan du föreställa dig Jesus på väg till graven, när han förstod att han skulle bli kvar där för evigt om den Helige Ande ångrade sig och inte ville resa upp honom från de döda..? (Benny Hinn, Good Morning, Holy Spirit, första tryckningen, Nashville: Thomas Nelson, 1990, 135-36).

Vid en konferens i augusti 1992 påstod Benny Hinn att han var "Guds Smorde", en titel som tillhör Guds Son (Upp. 11: 15).

"Jag är inte, hör på mig, är inte en del av Honom (Gud), jag är Han (Gud)! Ordet har blivit kött i mig! När jag rör vid någon, är det Jesus som rör vid den personen." (Benny Hinn, Our Position in Christ).

"Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse." (Matt. 24: 4, 5).

Men hur kommer det då sig, att så många kristna - som påstår sig läsa Bibeln - låter sig bedras av Benny Hinn och frenetiskt försvarar denna falske profet med näbbar och klor? Svaret finner vi i 2 Tim. 4: 3, 4: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0