Avslöjad: Benny Hinn falsk profet 1

Avslöjad: Benny Hinn

"Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi
apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.
Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt
rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar." 2 Kor. 11: 13-15

Kort bakgrund
Benny Hinn är en arab född i Jaffa, Israel, 1952. Han växte upp i ett grekiskt ortodoxt hem, men fick senare gå i katolska skolor. Benny Hinn påstod länge att hans far varit borgmästare i Jaffa, men när detta avslöjades som en osanning ändrade han det till att hans far hade "arbetsuppgifter som en borgmästare". Benny Hinns far var i verkligheten en kontorist vid en arbetsförmedling för arbetslösa araber. I slutet av 1960-talet flyttade familjen till Toronto, Kanada. Och det är här, på andra sidan Atlanten, historien om Benny Hinn tar fart.

Han påstår själv att det var efter ett möte med Kathryn Kuhlman som han bestämde sig för att bli en "karismatisk kristen". Tyvärr är det så att det enda som är konsekvent med Benny Hinn och hans historier, är att de inte är konsekventa. Och då det finns minst sex olika versioner av hur han blev en kristen, kan man inte avgöra när, var eller hur det gick till. Hur som helst så var valet av "yrke" klart efter detta möte och i december 1974 började han hålla "helande möten" i Oshawa, Ontario i Kanada. Någon utbildning till präst eller pastor hade han dock inte.

1983 flyttade Benny Hinn sin verksamhet från Kanada till Orlando Christian Center i Florida, USA. Efter diverse problem med lagen och dess utövare, flyttade han sin verksamhet till Dallas, Texas i slutet av 1999. Detta är knappast en tillfällighet, då Dallas anses vara ett "Mecka" för självutnämnda "profeter", "helare" och annat skumt folk. Det är nämligen mycket svårt att åtala religiösa lurendrejare i Texas...

Benny Hinn - profeten och hans lära
Är Benny Hinn en sann profet, utsänd av Gud, eller är han en falsk profet? Det är faktiskt ganska lätt att avgöra, då det finns ett "test" som man ska använda för att se om en profet är sann eller falsk - och det "testet" gäller både för Bibelns profeter och de utombibliska siarna. I 5 Mos. 18: 22 står följande: "När profeten talar i HERRENS namn och det han säger inte sker och inte går i uppfyllelse, då är detta något som HERREN inte har talat."

Men man ska även komma ihåg att profetians sanning inte enbart kan avgöras av om en förutsägelse slår in eller ej. Slår den inte in vet vi att den är falsk och den som uttalat den är en falsk profet, men slår den in krävs det ytterligare ett kriterium, då även falska profetior kan slå in (hur dumt det än låter!). För även en falsk profet kan göra märkliga tecken (se t.ex. 5 Mos. 13:1-6). Det avgörande kriteriet är att profetian stämmer överens med Guds uppenbarade ord, den redan till Mose uppenbarade läran. Inträffar profetians förutsägelser, men undervisningen strider mot den rätta läran, "så skall du ändå inte höra på den profetens ord eller på den drömmaren, ty Herren, eder Gud, sätter eder därmed endast på prov för att förnimma, om ni älskar Herren, eder Gud, av allt edert hjärta och av all eder själ" (5 Mos. 13:3). Enklare än så kan det faktiskt inte bli...

Senaste nytt: Benny Hinn försöker censurera videos och ljudfiler på Internet som avslöjar honom som en falsk profet och lärare. Detta sker bl.a. genom att han försöker stämma de som har länkar med honom på sina hemsidor. Så en del av länkarna på denna sida som leder till amerikanska sidor kan ha tagits bort medan rättegång pågår.

Ny! Kanadensiska CBC:s dokumentär "Benny Hinn Exposed" (endast på engelska) i fyra delar på YouTube. Del 1http://www.youtube.com/watch?v=FIhULXIzXv4 , del 2http://www.youtube.com/watch?v=9M7pr8cR0As,del3,http://www.youtube.com/watch?v=WrkNiuwSBkUochdel4http://www.youtube.com/watch?v=0vewxv2TqB8.

Några exempel på vad Benny Hinn profeterat om och vilken lära han står för
Orlando Christian Center, 31 december 1989:
>
Benny Hinn profeterar om att Kubas ledare Fidel Castro ska dö under 1990-talet
(Real Audio © 1989 by Benny Hinn)
En vid det här laget "klassisk" Benny Hinn profetia som visade sig vara falsk.

Orlando Christian Center, 31 december 1989:
>
Benny Hinn påstår att han fått en profetia om att de homosexuella i Amerika ska förgöras av eld senast år 1995
(Real Audio © 1989 by Benny Hinn)
Ännu en jättemiss av den självutnämnde profeten. Men det kanske mest skrämmande med detta ljudklipp är att publiken faktiskt applåderar detta påstående!

TBN, 19 oktober 1999:
> Benny Hinn profeterar om att döda ska vakna till liv igen, då de sätts framför en TV som sänder program från TBN!
(Real Video © 1999 by TBN)
Detta påståendet är så otroligt dumt att det knappast ens behöver kommenteras, men detta visar klart och tydligt att Benny Hinn inte får sina profetior från Gud. Lägg märke till att programledaren och grundaren av TBN, Paul Crouch, först försöker tysta Hinn med ett försiktigt tilltal, men ganska snart ger med sig och låter honom fortsätta att "profetera". (Kvalitén på videon är inte den bästa).

TBN, 2 april 2000:
>
Benny Hinn profeterar om att ett fredsavtal mellan Israel och Syrien ska skrivas under av Hafes Al-Assad
(Real Audio © April 2nd, 2000 by TBN)
Att även detta var en falsk profetia, visade sig då den syriska ledaren Assad dog innan han skrev ett fredsavtal med israelerna. Benny Hinn bortförklarar den falska profetian med att "...it was God's plan for it not to happen, really." D.v.s. att det berodde inte på att Hinn profeterat falskt igen, utan att Gud tydligen glömt att informera Benny Hinn om att Assad skulle dö...

TBN, 29 december 2002:
> Benny Hinn profeterar om att en stor förändring av "smörjelsen" i församlingen ska ske den tredje mars 2003
(Real Video © 2002 by TBN)
Intressant nog så ansågs just den tredje mars 2003 vara en intressant dag i ockulta kretsar, då det skulle vara en bra dag för "andlig kontakt". Benny Hinns "profetiska källa" låter väldigt lik ockultisternas.

TBN, 29 december 2002:
> Benny Hinn profeterar att en stor händelse ska inträffa i Israel den 15 april eller dagarna kring det datumet.
(Real Video © 2002 by TBN)
Det som är extra intressant i det här fallet, är att Benny Hinn vägrar tala om vad denna "stora händelse" i Israel är, men den ska bli en stor huvudnyhet denna dag. Du som tittare får i uppdrag att lista ut vad det är genom att läsa tidningen just den dagen. Naturligtvis inträffade ingenting av större betydelse i Israel den tiden, vilket var föga överraskande.

Benny Hinn beskyller Gud för de felaktiga profetiorna
Hur förklarar då Benny Hinn det faktum att han aldrig profeterar rätt? Han skyller faktiskt på den Helige Ande. Hinn påstår faktiskt att han är som en kanal för Gud - att Gud går in i honom och tar över hans sinne och tunga, så att han inte ens vet vad han sagt. Efter sin predikan den 31 december 1989, vid Orlando Christian Center, då han profeterade falskt flera gånger, påstod Hinn att han var full - antagligen menade han av den Helige Ande.

För att ytterligare klargöra att han inte profeterar fel, frambar Hinn en profetia den 17 september 1999 i Denver, som gick ut på att han inte kan profetera fel...

Var får Benny Hinn sin "smörjelse" ifrån?
Var får Benny Hinn sin andliga "smörjelse" ifrån, är det Gud eller finns källan någon annanstans? Ja, enligt Benny Hinn själv så får han sin andliga "smörjelse" från två gravar! Han besöker gravarna som tillhör Kathryn Kuhlman och Aimee McPherson, grundare av Foursquare Gospel Church, och får sin "smörjelse" från deras kvarlevor. Så här beskriver Benny Hinn själv händelserna vid gravarna:

?En av de märkligaste upplevelser jag haft hände för några år sedan då jag besökte Aimees grav i Kalifornien. Den här torsdagen uppträder jag på TBN. På fredag ska jag besöka Kathryn Kuhlmans grav. Den ligger nära Aimees i Forest Lawn Cemetery. Jag har redan varit där en gång och vill gå dit ofta och visa min respekt för henne då hon är en stor kvinna inför Gud, som påverkat mitt liv mycket. Graven hon är begravd i är inhägnad, de har byggt murar runt den. Man kan inte komma in där utan nyckel, och jag är en av få som får gå in där. Jag kommer aldrig att glömma vad jag såg vid Aimees grav. Det är väldigt dramatiskt. Hon var en sådan märklig kvinna att hennes grav har en sju fot hög staty föreställandes en ängel, stående på varje sida och de har en guldkedja lindad runt sig. Och det låter otroligt att någon kan dö med bugande änglar på varje sida, men jag kände en märklig "smörjelse" när jag var där. Jag skakade när jag besökte Aimees grav. Guds kraft kom över mig. ... Jag tror "smörjelsen" dröjer sig kvar i Aimees kropp. Jag förstår att detta kan vara chockerande för er. ... Jag ska ta med mig David [Palmquist] och Kent [Mattox] och Sheryl [Palmquist] denna vecka. Ni kommer att få känna "smörjelsen" vid Aimees grav. Den är otrolig. Och Kathryns. Det är fantastiskt. Jag har hört talas om folk som blivit helade när de besökt den graven. De blev totalt helade av Guds kraft.? ( This Is Your Day, TBN, 11 juni 1997).

D etta ingen lära du finner i Bibeln - tvärtom är det förbjudet att göra det Hinn gör vid gravarna: "Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri, ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för HERREN är var och en som gör sådant..." (5 Mos. 18: 10-12).

Benny Hinn förvandlas under "smörjelsen"
I en intervju som sändes på TBN den 13 september 1999, avslöjar Benny Hinn att hans barn blir rädda för honom när han är under "smörjelsen". Han är inte sig själv längre och tydligen är han rädd för "smörjelsen" själv också. Han är inte rädd för sig själv, men är rädd för vad "smörjelsen" kan göra med honom.

Och under intervjun, där man även spelar upp ett videoband från ett möte i Denver, avslöjas att Hinn "förvandlas" på scen och talar hest och "morrande", som en besatt. Han uppmanade folket att lyfta deras händer och hylla mästaren Jesus. Uppenbarligen talade han inte om Bibelns Jesus. Han förbannade även de som vågade gå emot hans lära i ord eller handling.

Benny Hinn beskriver själv händelsen i Denver som "den mest skrämmande upplevelsen han haft under sina 25 år som predikant".

Man spelar under intervjun upp följande händelse från Denver, där Hinn ger följande beskrivning av vad som händer: "Min hud är på väg att explodera. Det kommer att pirra i era kroppar från topp till tå. Höj era röster. Lyft era händer och be om det -- Guds folk, bli helade! Guds folk, bli befriade! Res er upp från er sjukdom och hoppa in i helandets flod och bli helade, i Jesu namn. Sätt er ner; detta är bara början.

(Hinn tar upp en man på scen, som han påstår har ett hjärta som är dött till två tredjedelar. ) Han kan knappt gå ( Hinn grymtar ). Äran! Äran! Om inte jag frigör den, kommer jag att explodera. Om jag inte frigör smörjelsen, kommer jag att explodera. Jag måste släppa den lös mot någon. Demonen måste böja sig för namnet av mästaren Jesus ...
Ja Gud, gör det! Jag lägger en förbannelse på varje man och kvinna som sträcker ut sin hand mot denna smörjelse. Jag förbannar den människa som vågar tala ett ord mot denna tjänst..."

Denna s.k. "smörjelse" har absolut ingenting att göra med Bibelns Gud, då detta klart och tydligt är ett verk av onda andar. Att Benny Hinn använder namnet Jesus betyder inte att det är Bibelns Jesus han talar om. Aposteln Paulus varnar just för detta fenomen i sitt brev till galaterna: "Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse."
(Gal. 1: 6-8).

Benny Hinn fortsätter att hota dem som inte håller med honom
Benny Hinn påstår i en intervju i Christianity Today, att Bibeln lär att man aldrig får rätta en "man av Gud" (som han påstår att han själv är) oavsett hur ond, syndig eller omoralisk han blivit. Detta är också en lära som går stick i stäv med vad Guds ord lär. Men det passar naturligtvis en falsk profet och en falsk lärare att inte bli granskad, för då avslöjas ju det hela ganska snabbt.

Och så här angriper Benny Hinn sina motståndare i en predikan, där han t.o.m. hotar deras barn:
"Nu pekar jag mitt finger med Guds mäktiga kraft i på mig. Ni ska höra detta. Det finns män och kvinnor i södra Kalifornien som attackerar mig. Jag talar till er under smörjelsen nu, ni ska få skörda det i era barn . Ni kommer aldrig att vinna. Och era barn ska lida. Ni attackera mig på radion varje kväll; ni ska betala, liksom era barn . Hör detta från läpparna av Guds tjänare. Ni är i fara. Ångra er, eller så kommer Gud den Allsmäktige att röra sin hand... Rör inte Guds Smorde (d.v.s. att Benny Hinn är den Smorde!)..." (World Charismatic Conference, 7 augusti 1992).

"Några attackerar mig för något jag lärt ut. Låt mig säga dig något, broder: Du ska se upp! Du ska veta, att jag har letat efter verser i Bibeln, men som jag inte ser ut att kunna hitta. En vers säger: "Om du inte gillar dem, döda dem." Jag önskar verkligen att jag kunde hitta den versen! Du stinker, verkligen - så tycker jag i alla fall! Ibland önskar jag att Gud ville ge mig ett "Helig Ande-maskingevär"; då skulle jag skjuta bort ditt huvud." (Praise-a-Thon, TBN, 8 november 1990).

Detta står i skarp kontrast till det Jesus lär i Bibeln: "Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom." (Matt. 5: 38, 39).

Metoden att använde skrämsel och hot mot de som inte tror, är ett "klassiskt" knep som falska profeter, falska lärare och sekter brukar använda...

Benny Hinn påstår att Jesus ska uppenbara sig personligen
I Matt. 24: 23-26 finns följande profetiska varning från Jesus själv: "Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte."


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0